Плей-бек театър?

Playback театърът е импровизационен театър, който се създава чрез въвличането на публиката в неповторима имплицитна, взаимообвързана роля с артистите. Наблюдателите на спектакъла се превръщат от – първоначално зрители, в участници. По време на преживяването, членовете на публиката разказват своите истории и след това ги виждат пресъздадени на сцената. В Playback театъра всичко е спонтанно – диалогът, изиграването, музиката. Това е преживяване, което трудно може да бъде разказано, защото всяко представление е уникално и всеки зрител го преживява индивидуално. Методът е с изключително психо-социален и терапевтично ориентиран характер, който съдейства за потенциалното изживяване на личностна промяна.

Творческите проекти на организацията са интердисциплинарни, като включват театър, танц, музика, визуални изкуства и др. 

Дейността на Сдружението в сферата на Playback театъра е базирана на взаимовръзката между импровизационното сценично изкуство и социално ангажирания театър. Тази уникална комбинация позволява създаването на трети, различен спектър от преживявания, използвайки подходящите елементи от всяка област на изкуството за насърчаване на личностния растеж и развитие. По този начин се постига изцяло нов подход към традиционно установените методи, като основен акцент е ключовата връзка между емоционалното и интелектуалното в диалога между поколенията, различните субкултури и др.

Театралната Playback компания „Сторикечърс“ създава защитено пространство за публиката, в което зрителите могат да споделят и преосмислят всяка своя история – колкото и обикновена, необикновена, скрита или трудна да е тя, според тях. Значимостта и уникалността на провежданите от “Сторикечърс” събития съдействат за намиране на нови решения на стари проблеми у всеки човек, като изграждат и укрепват значими връзки – както на личностно, така и на ниво общност.