Проекти

Сред най-успешните проекти на Сдружение “Сторикечърс” са: 

Playback проекти:

2021 г. „Островът на костенурките“ – социален театър за хора с умствени затруднения и възрастни хора, настанени в социални домове и резиденции, (подкрепен от НФК по програма СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА’21)

Проектът е насочен към хора, настанени в домове за възрастни, техните близки, както и към персонала, който се грижи за тях. Чрез плейбек представления ще създадем  защитена атмосфера за споделяне на наболели теми. Наш сценарий са историите на публиката. Възрасните хора имат нужда от общуване, да бъдат изслушани и споделени. Когато видят изиграна историята си, ще имат възможност да преработят свои вътрешни чувства и емоции, на които не са давали гласност до този момент.

2020 г. “За птиците и хората” – социален театър за онкоболни, техните близки и медицинските специалисти, които се грижат за тях (подкрепен от НФК по програма СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА’20) 

Интервю на Виолина Василева…

Интервю на Виолина Василева по БНР-Пловдив…

• Представления за бежанци (в партньорство с МОМ, Сдружение „Творци“, Гьоте институт)

• Провеждане на семинари с чуждестранни гост-водещи (първият от тях беше с Карин Гислер, Швейцария и беше подкрепен от НФК по програма “Мобилност”, 2019)

2019 г. – “Интензивен театрален семинар за български и чуждестранни артисти с гост-водещ Карин Гислер, Швейцария”, одобрен за финансиране от НФК по програма МОБИЛНОСТ’19 /СЕСИЯ I \

Сдружение “Сторикечърс” организира интензивен театрален семинар, воден от световноизвестния артист Карин Гислер. Събитието цели задълбочаване на вече създадения международен контакт и предоставяне на възможност за професионално усъвършенстване на български и чуждестранни артисти. 

Трейлър – семинар:

Музикални проекти:

• Серия от дръм съркъли на открито “Капана барабани” (подкрепен от Общинска фондация “Пловдив 2019”)

Танцови проекти:

2021 г. Move for Change: Differsonalities Project (подкрепен от НФК по програма ПУБЛИКИ’21)

Серия от танцови пърформативни акции в градска среда и в различни културни, образователни и социални институции, с приоритет привличането на нови аудитории. Проектът изследва видовете дискриминация, цели провокиране на социокултурен обмен между общностите, населяващи територията на България и повишаване нивата на толерантност помежду им. Дигиталният аспект на проекта включва усъвършенстване на едноименната платформа за социално ангажирани изкуства.

Трейлър:  

2020 г. “Пласт-ове – серия от интерактивни танцови миниатюри в публична и дигитална среда” (подкрепен от НФК по програма ПУБЛИКИ’20)

„Пласт-ове” е серия от 4 танцови флашмоб събития с жива музика на централни, емблематични локации в София, 8 танцови куиза в столични гимназии в различни квартали и множество онлайн танцови интеракции в дигиталното пространство. Темата е с екологична насоченост. Основни цели са: устойчивото привличане на нови аудитории, включително на младежки такива, социалната ангажираност на проекта и подкрепата на артисти от независимия културен сектор. 

Трейлър – градски акции: